Dodatkowe informacje na temat biegu można uzyskać u Urzędzie Miejskim w Kobylinie u Pana Pawła Wasielewskiego [p.wasielewski@bip.kobylin.pl], pod numerem telefonu 65 548 24 01.