Regulamin XXIV Małego Biegu

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Kobylin 2015 r.

1. Cel imprezy

 • popularyzacja biegania jako czynnej formy wypoczynku
 • uczczenie pamięci Budowniczego Niepodległej Rzeczypospolitej Marszałka Józefa Piłsudskiego
 • sprawdzian poziomu usportowienia młodzieży

2. Organizator

 • Urząd Miejski w Kobylinie
 • Komitet Organizacyjny XXIV Biegu
 • Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe Poznań

3. Termin i miejsce

 • bieg odbędzie się w dniu 15.08.2015 r., start do biegu ok. godz. 10:40, start i meta na stadionie KS Piast

4. Zgłoszenie do biegu

 • zgłoszenie należy przesyłać na adres :Urząd Miejski w Kobylinie, ul. Rynek 1, 63-740 Kobylin woj. wielkopolskie, nr telefonu 65 548 2401 lub w dniu zawodów w sekretariacie, który będzie się mieścił na stadionie KS „Piast” przy ul. Strzeleckiej /obok kina/ w hali Pilawa w godz. 8:00 – 10:00.

5. Uczestnictwo w biegu

 • bieg ma charakter otwarty, warunkiem uczestnictwa jest podpisanie przez rodziców lub opiekunów prawnych zgody na udział w biegu oraz zapoznanie się z regulaminem Małego Biegu,
 • podpisanie w/w zgody na uczestnictwo dziecka/wychowanka na udział w biegu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu biegu
 • od zawodników nie będzie pobierana opłata startowa,
 • weryfikacja na podstawie legitymacji szkolnej lub innego dokumentu poświadczającego tożsamość

6. Program biegu

 • bieg zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach:
  a) przedszkolacy (2008 i młodsi, chłopcy i dziewczynki – start wspólny) ok. 150m
  b) roczniki 2005 – 2007 (chłopcy i dziewczynki – start wspólny) ok. 400 m
  c) roczniki 2002 – 2004 (chłopcy i dziewczynki – start wspólny) ok. 600 m
  d) roczniki 1999 – 2001 (dziewczyny) ok. 800 m
  e) roczniki 1999 – 2001 (chłopcy) ok. 1200 m
 • przynależność do danej grupy wiekowej określa stan na czerwiec 2015 r.
 • we wszystkich kategoriach wiekowych prowadzona będzie osobna klasyfikacja dziewcząt i chłopców.
 • trasa biegu będzie przebiegać na nawierzchni trawiastej.
 • warunkiem sklasyfikowania zawodnika w nagradzanej grupie jest samodzielne pokonanie wyznaczonego dystansu (nie uwzględnia się noszenia dziecka na rękach) i nie skracanie go

7. Nagrody

 • organizator zapewnia uczestnikom pamiątkowy medal
 • zawodnikom, za zajęcie pierwszych trzech miejsc w kategoriach wiekowych zostaną wręczone  puchary, do dziesiątego miejsca upominki.

8. Zasady finansowania

 • koszty organizacyjne biegu pokrywają organizatorzy, a koszty przejazdu zawodników zainteresowane kluby /LZS, LKS, UKS, SKS/ oraz szkoły i gminy.

9. Postanowienia końcowe

 • bieg zostanie przeprowadzony bez względu na warunki atmosferyczne,
 • organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za wypadki wynikłe  podczas trwania XXIV biegu, zarówno wśród uczestników jak i osób trzecich,
 • ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora biegu,
 • w wypadku składania protestu należy wpłacić organizatorowi wadium w wysokości 100,00 zł. w razie nie uznania protestu wadium przepada.

Regulamin otrzymują:

 1. Zainteresowane LZS, LKS, UKS, SKS, kluby, szkoły,
 2. Współorganizatorzy
 3. Urząd Wojewódzki w Poznaniu
 4. Urząd Marszałkowski w Poznaniu
 5. Prasa

Za Komitet Organizacyjny 
Burmistrz Kobylina
/-/ Bernard Jasiński

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *