im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Kobylin 2019r.

I Cel i zadania

 • popularyzacja biegania wśród społeczeństwa
 • uczczenie pamięci Budowniczego Niepodległej Rzeczypospolitej Marszałka Józefa Piłsudskiego
 • uczczenie Święta Żołnierza
 • promocja Miasta i Gminy Kobylin

II Organizatorzy

Urząd Miejski w Kobylinie przy współudziale Komitetu Organizacyjnego Wielkopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Poznaniu

III Termin i miejsce

Bieg odbędzie się w dniu 15.08.2019r. ze startem i metą na stadionie KS „Piast” w Kobylinie przy ul. Strzeleckiej.
Biuro zawodów: Hala sportowa Pilawa w Kobylinie, ul. Strzelecka, godziny otwarcia biura 15.08.2019r godz. 8:00 do 10:00.
Start do biegu godz. 10:30. Start i meta Stadion Sportowy przy ul. Strzeleckiej.
Dekoracja zawodników po przybiegnięciu ostatniego zawodnika.

IV Zgłoszenia i opłaty

Zgłoszenia można dokonać elektronicznie do dnia 06.08.2019r. w panelu zapisów elektronicznych na stronie internetowej http://biegkobylin.pl/zapisy-2019/
Opłata startowa wynosi:
a) w terminie do 14.07.2019r.

 • dla zawodników Gminy Kobylin i poniżej rocznika 1953 – 20 zł
 • dla mieszkańców Powiatu Krotoszyńskiego – 25 zł
 • dla pozostałych zawodników – 30 zł

b) w terminie 15.07.2019r- 06.08.2019r

 • dla zawodników Gminy Kobylin – 20 zł
 • dla osób poniżej rocznika 1953- 20 zł
 • dla mieszkańców Powiatu Krotoszyńskiego – 30 zł
 • dla pozostałych zawodników – 35 zł

c) w dniu zawodów (jeśli limit podczas zapisów elektronicznych nie zostanie wykorzystany)

 • 50zł
 • dla zawodników gminy Kobylin – 20 zł

d) dodatkowe informacje

 • opłata startowa nie podlega zwrotowi
 • osoby, które zgłoszą się do biegu podczas zapisów elektronicznych, będą miały wykonaną imienną personalizację numeru startowego
 • w dniu biegu, w biurze zawodów do godziny 9’00 będzie możliwa zamian zawodników na podstawie upoważnienia osoby nie mogącej uczestniczyć w biegu (przypadki losowe): osoba taka będzie traktowana jako nowy zawodnik i nie otrzyma numeru startowego z personalizacją
 • za osobę zgłoszoną uważa się zawodnika, który wypełnił i przesłał formularz zgłoszeniowy oraz dokonał wpłaty na konto organizatora w terminie
  7 dni od dokonania zgłoszenia w systemie elektronicznym (w przypadku nie dokonania opłaty startowej w przeciągu 7 dni – zgłoszenie pozostaje nieważne)

Dane do przelewu:
GMINA KOBYLIN
Rynek Marszałka J. Piłsudskiego 1
63-740 Kobylin
Nr rachunku bankowego:
39 8410 1039 0000 0475 2000 0001

Tytuł przelewu: „Opłata startowa XXVIII Bieg: imię, nazwisko, rok urodzenia, miejsce zamieszkania ( koszulka pamiątkowa, prosimy o podanie rozmiaru koszulki)„

 • limit zawodników do biegu wynosi 400 osób zgłoszonych i opłaconych. Osoby, które dokonały zgłoszenia a nie dokonały opłaty nie będą brane pod uwagę
 • organizatorzy pozostawiają 50 numerów startowych do dyspozycji Komitetu Organizacyjnego, który ma prawo dysponowania numerami startowymi w dniu zawodów
 • zgłoszenia będą przyjmowane w dniu biegu na stadionie w Kobylinie – Sala Pilawa w przypadku, gdy nie zostanie wykorzystany limit zapisów uczestników biegu drogą elektroniczną oraz dla 50 numerów pozostawionych do dyspozycji Komitetu Organizacyjnego.

V Warunki uczestnictwa

 • wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów w dniu 15.08.2019r. w godzinach 8:00 – 10:00
 • podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem umożliwiający identyfikację,
 • w biegu mogą uczestniczyć zawodnicy którzy mają ukończone 16 lat
 • każdy zawodnik startuje na swoją odpowiedzialność, co potwierdza złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu,
 • każdy zawodnik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych i jego wizerunku dla celów weryfikacji zawodnika oraz umieszczenia
  w komunikacie końcowym, a także dla celów marketingowych biegu
 • każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem i zobowiązany jest do jego przestrzegania
 • pobranie numeru startowego jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu biegu

VI Dystans i pomiar czasu

 • trasa biegu będzie przebiegała ulicami oraz na peryferiach miasta Kobylin
 • długość trasy 15 km (1 pętla , trasa oznakowana co kilometr, nie posiadająca atestu PZLA, nawierzchnia trasy – 600m boisko trawiaste, , pozostała część trasy nawierzchnia asfaltowa i drogi leśne)
 • pomiar czasu w systemie chipów zwrotnych, umieszczonych na sznurowadle buta(pomiar będzie dokonywać firma Plus Timing)
 • klasyfikacja prowadzona będzie wg. czasów netto (poza 50-cioma pierwszymi na mecie)
 • na trasie będzie znajdował się punkt kontrolno-pomiarowy
 • na trasie będą znajdowały się cztery punkty z wodą
 • limit czasu na pokonanie trasy wynosi 2godz 15minut (po tym czasie zawodnicy są zobligowani do zejścia z trasy lub biegną na własną odpowiedzialność)
 • mapa trasy dostępna na stronie biegu
 • bieg odbędzie się przy ograniczonym ruchu kołowym

VII Kategorie wiekowe zawodników w klasyfikacji biegu

Kobiety:
K-16: (16-24)
K-25: (25-29)
K-30: (30-34)
K-35: (35-39)
K-40: (40-44)
K-45: (45-49)
K-50: (50-54)
K-55: (55-59)
K-60: (60 i więcej)

Mężczyźni:
M-16: (16-24)
M-25: (25-29)
M-30: (30-34)
M-35: (35-39)
M-40: (40-44)
M-45: (45-49)
M-50: (50-54)
M-55: (55-59)
M-60: (60-64)
M-65: (65-69)
M-70:(70 i więcej)

Klasyfikacja drużynowa klubów sportowych i formalnych stowarzyszeń.

Na wynik w klasyfikacji drużynowej składa się wynik netto najlepszych czterech zawodników z danego klubu, pomijając zawodników, którzy zajęli miejsca 1-3 w kategorii open mężczyzn i kobiet. O przynależności klubowej decyduje poprawna i taka sama nazwa klubu/stowarzyszenia podczas rejestracji zawodnika.

VIII Świadczenia organizatora

 • organizator zapewnia depozyt, szatnie, możliwość skorzystania z natrysków Sala Sportowej Pilawa ul. Strzelecka 10.
 • organizator zapewnia uczestnikom pamiątkową koszulkę, pamiątkowy medal z okazji XXVIII Biegu, pakiet startowy (w zależności od pozyskania sponsorów), pomoc medyczną w czasie trwania biegu i po jego zakończeniu, posiłek regeneracyjny na mecie biegu oraz konkurs po zakończeniu dekoracji.

IX Nagrody

W kategorii kobiet i mężczyzn pierwszych trzech biegaczy w klasyfikacji generalnej otrzymuje nagrody finansowe(pula przeznaczona na nagrody to kwota 1800zł na poszczególne kategorie) i za trzy pierwsze miejsca puchary

 • puchary dla trzech najlepszych zawodników i zawodniczek Gminy Kobylin
 • w kategoriach wiekowych za miejsca 1-3 nagrody rzeczowe, wyłączając pierwszą 3 w klasyfikacji generalnej mężczyzn i kobiet
 • nagroda dla najstarszego i najmłodszego uczestnika biegu
 • nagrody rzeczowe dla 10 najlepszych mężczyzn z Gminy Kobylin nagrody rzeczowe dla 5 najlepszych pań z Gminy Kobylin
 • nagrody rzeczowe dla 3 najlepszych drużyn oraz pamiątkowy puchar dla trzech najlepszych drużyn (wartość nagród rzeczowych na poziomie:
  1 drużyna – 400zł, 2 drużyna – 280, 3 drużyna – 180zł,
 • nagrody w kategorii wiekowej, gminnej i drużynowej mogą się dublować

Warunkiem otrzymania nagród regulaminowych jest obecność podczas ceremonii dekoracji.

X Zasady finansowania

Koszty organizacyjne XXVIII Biegu pokrywają organizatorzy oraz sponsorzy i instytucje z terenu Gminy Kobylin, zawodnicy uczestniczą w biegu na koszt delegujących organizacji lub własny.

XI Program biegu

Godz. 8:00 do 10:00 wydawanie numerów startowych i ewentualne przyjmowanie zgłoszeń zawodników nie zapisanych drogą elektroniczną – biuro zawodów (Hala sportowa Pilawa w Kobylinie, ul. Strzelecka)

 • godz. 10:10 do 10:25 przejście na start XXVIII Biegu,
 • godz. 10:30 start ze stadionu w Kobylinie, gdzie znajduje się również meta

XII Uwagi końcowe

 • zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne,
 • w przypadku pytań prosimy o kontakt: Paweł Wasielewski, Urząd Miejski w Kobylinie, Rynek 1, 63-740 Kobylin, telefon 65 5482401, e-mail: um@kobylin.pl
 • w przypadku składania protestu należy wpłacić organizatorowi wadium w wysokości 200,00 zł. W razie nie uznania protestu wadium przepada.
 • organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione
 • wszyscy uczestnicy Biegu bezwzględnie muszą stosować się do poleceń służb zabezpieczających: policji, straży pożarnej i organizatora oraz poruszać się w czasie biegu zgodnie z ich zaleceniami.
 • organizator pozostawia sobie możliwość przeprowadzenia kontroli antydopingowej zawodników i zawodniczek, którzy zdobędą miejsca 1-3
  w kategorii open
 • organizator zastrzega sobie prawo odmowy startu zawodnikowi u którego w okresie 4-letnim poprzedzającym 15.08.2015ir. badania antydopingowe wykazały obecność środków niedozwolonych w organizmie (Lista Substancji i Metod Zabronionych 2018) oraz zawodnikowi, który popełnił wykroczenie wynikające z definicji dopingu. Polskie Przepisy Antydopingowe z dnia 23 października 2014r.
 • zabrania się przebywania na trasie biegu zawodników bez aktualnego numeru startowego
 • ostateczna interpretacja regulaminu należy do Komitetu Organizacyjnego

Regulamin otrzymują:

 1. Zainteresowane LZS, LKS, UKS, SKS, kluby, szkoły,
 2. Współorganizatorzy
 3. Urząd Wojewódzki w Poznaniu
 4. Urząd Marszałkowski w Poznaniu
 5. Prasa

Burmistrz Kobylina

/-/ Tomasz Lesiński